โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ ( พัฒนราษฎร์ )

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑