โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ(พัฒนราษฎร์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 อัตลักษณ์โรงเรียน เรียนดี สุนทรียภาพเด่น เน้นวินัย


กิจกรรม งานเกษียณอายุราชการ บุคลากรครูในโรงเรียน ครูเบญจา มะกล่ำทอง ติดต่อสอบถามเข้าร่วมงานแสดง มุทิตาจิตครูเบญ (036-201080)3/09/2558
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ สอบราคาซื้อ เครื่อง คอมพิวเตอร์ 3/09/2558

 

หลวงพ่อรุ่งโรจน์


ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายวิษณุ จุลวรรณ


 

โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ "พัฒนราษฎร์" อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
โทร. 0 3620 1080