โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ(พัฒนราษฎร์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 อัตลักษณ์โรงเรียน เรียนดี สุนทรียภาพเด่น เน้นวินัย

6-7 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) เข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ณ โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์)
20 มกราคม 2558 ประชุมกรรมการ O-net ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์)

 

16 มกราคม 2558 โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) ได้จัดกิจกรรมวันครู ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์)

 

10 มกราคม 2558 วงดนตรีลูกทุ่ง โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) แสดงงานวันเด็กแห่งชาติ หน้าอำเภอบ้านหมอ
9 มกราคม 2558โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) ได้จัดกิจกรรมวันเด็ก ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์)

5 ธันวาคม 2557 โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์)ได้เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพร ที่หน้าอำเภอบ้านหมอ โดยมีการร่วม แสดงวงดนตรีลูกทุ่ง และกิจกรรมต่างๆบนเวทีด้วย

 

 

 

 

ฝ่ายปฐมวัย

หลวงพ่อรุ่งโรจน์


ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายวิษณุ จุลวรรณ


 

 

โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ "พัฒนราษฎร์" อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
โทร. 0 3620 1080