โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ(พัฒนราษฎร์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 อัตลักษณ์โรงเรียน เรียนดี สุนทรียภาพเด่น เน้นวินัย

 

วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2557 โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) ได้ จัดการอบรมค่าย ภาษาอังกฤษThe intensive english training camp for students Grade 3 โดยมี นายสุเมธี จันทร์หอม
ผู้อำนวยการ สพป.สบ.1 ได้ให้เกียรติ มาเป็นประธานใน พิธีเปิดค่าย

วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2557 โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) ได้ จัดงานบัณทิตน้อยอนุบาล
วันพุธที่ 12 มีนาคม 2557คณะครูและ นักเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) ได้เข้าร่วมกิจกรรม งานวันวิชาการ ณ โรงเรียนวัดโคกใหญ่
วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557 โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) ได้จัดกิจกรรม กีฬาสีอนุบาล
วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) ได้จัดกิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือสำรอง-ยุวกาชาติ
วันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2557คณะครูและ นักเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์)ร่วม เดินขบวนวันสตรี สากล
วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557คณะครูและ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1-6 ไปทัศนศึกษาที่ สวนสัตว์นครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา
วันพุธที่ 22 มกราคม 2557โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) เข้าร่วมแข่งขันในงาน อนุสรณ์ดอนเจดีย์ 2557 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2557 โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์)จัดงานพิธีวันครู
วันพุธที่ 15 มกราคม 2557 โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) ได้รับการประเมิณนักเรียนรางวัลพระราชธาน
วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557 โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) ได้จัดงานวันเด็ก ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์)

 

ฝ่ายปฐมวัย

 

หลวงพ่อรุ่งโรจน์


ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสุวัฒน์ แสนทวีู


 

โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ "พัฒนราษฎร์" อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
โทร. 0 3620 1080