โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ(พัฒนราษฎร์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 อัตลักษณ์โรงเรียน เรียนดี สุนทรียภาพเด่น เน้นวินัย

วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2557 โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์)ได้เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพร ที่หน้าอำเภอบ้านหมอ โดยมีการร่วม แสดงวงดนตรีลูกทุ่ง และกิจกรรมต่างๆบนเวทีด้วย

 

วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์)ได้จัดกิจกรรมวันพ่อ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์)
วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์)ได้จัดพิธี ถวายราชสดุดีพระบรมรูปรัชกาลที่ 6
วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์)ได้จัดพิธี วัน สถาปนาลูกเสือ แห่งชาติ
วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2557 โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์)ได้จัดงานประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์)
วันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2557 โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์)ได้ทำสํญญา ( Memorandum of Understanding : MOU ) กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์)ได้จัด พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557 โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์)ได้จัด งานเลี้ยงส่งครูสายนที ผัดใจ และต้อนรับ ครูอุไรวรรณ อินทวงษ์ และ ครูพิพัฒน์ ช่างหล่อ
วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์)ได้จัดงาน สู่อ้อมอกครูอนุบาล

 

 

 

ฝ่ายปฐมวัย

 

หลวงพ่อรุ่งโรจน์


ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายวิษณุ จุลวรรณ


 

โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ "พัฒนราษฎร์" อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
โทร. 0 3620 1080