โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ(พัฒนราษฎร์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 อัตลักษณ์โรงเรียน เรียนดี สุนทรียภาพเด่น เน้นวินัย

 

วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์)ได้จัดพิธี วัน สถาปนาลูกเสือ แห่งชาติ
วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2557 โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์)ได้จัดงานประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์)
วันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2557 โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์)ได้ทำสํญญา ( Memorandum of Understanding : MOU ) กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์)ได้จัด พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557 โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์)ได้จัด งานเลี้ยงส่งครูสายนที ผัดใจ และต้อนรับ ครูอุไรวรรณ อินทวงษ์ และ ครูพิพัฒน์ ช่างหล่อ
วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์)ได้จัดงาน สู่อ้อมอกครูอนุบาล
วันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2557คืนสุดท้ายของการจัดอบรม ค่าย ภาษาอังกฤษThe intensive english training camp for students Grade 3 ที่ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์)

วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2557 โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) ได้ จัดการอบรมค่าย ภาษาอังกฤษThe intensive english training camp for students Grade 3 โดยมี นายสุเมธี จันทร์หอม
ผู้อำนวยการ สพป.สบ.1 ได้ให้เกียรติ มาเป็นประธานใน พิธีเปิดค่าย

วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2557 โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) ได้ จัดงานบัณทิตน้อยอนุบาล
วันพุธที่ 12 มีนาคม 2557คณะครูและ นักเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) ได้เข้าร่วมกิจกรรม งานวันวิชาการ ณ โรงเรียนวัดโคกใหญ่

ฝ่ายปฐมวัย

 

หลวงพ่อรุ่งโรจน์


ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสุวัฒน์ แสนทวีู


 

โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ "พัฒนราษฎร์" อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
โทร. 0 3620 1080