โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ(พัฒนราษฎร์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 อัตลักษณ์โรงเรียน เรียนดี สุนทรียภาพเด่น เน้นวินัย


กิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 65 ระดับกลุ่มโรงเรียน กลุ่มทุ่งรวงทอง วันที่ 8 ตุลาคม 2558

 

หลวงพ่อรุ่งโรจน์


ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายวิษณุ จุลวรรณ


โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ "พัฒนราษฎร์" อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
โทร. 0 3620 1080