โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ(พัฒนราษฎร์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 อัตลักษณ์โรงเรียน เรียนดี สุนทรียภาพเด่น เน้นวินัย

ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง

ประกาศโรงเรียนอนุบาลบ้านหมอฯ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง

หลวงพ่อรุ่งโรจน์


ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายวิษณุ จุลวรรณ


โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ "พัฒนราษฎร์" อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
โทร. 0 3620 1080