ข้อมูลโรงเรียน

 

 

เว็บไซต์ สพท.สบ.1

 

สพท.สบ.1
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศติดตามฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมฯจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพ
งานตรวจสอบภายใน

 

โรงเรียนในฝัน สพท.สบ.1

 

สุธีวิทยา
บ้านหมอ"พัฒนานุกูล"
หนองแซงวิทยา
โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
ดอนพุดวิทยา
หนองโดนวิทยา
วัดโนนสภารามฯ

 

หน่วยงานทางการศึกษา

 

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานฯข้าการครูฯ
สพท.สบ.1
สพท.สบ.2
ศูนย์ปฎิบัติการโรงเรียนในฝัน
จังหวัดสระบุรี

 

หลักสูตรท้องถิ่นผักหวานป่า

ประวัติความเป็นมา

การเพาะปลูก

แผนที่สวนผักหวานป่า

 

 

 

 

 

สพฐ. สพท.สบ.1 e-office เว็บบอร์ด สพท.สบ.1 สมุดเยี่ยม
 

โรงเรียนร่วมกับกลุ่มบ้านหมอบูรพาจัดพิธี
มอบ ปพ.1 ให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านครัวฯ
เมื่อ เดือน มีนาคม 2551

คณะครูนักเรียนและชุมชนโรงเรียน
วัดราษฎร์บำรุงร่วมกันเดินรณรงค์เมื่อ
วันที่ 13 ธันวาคม 2550เพื่อเชิญชวนให้
ชาวบ้านออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่
23 ธันวาคม 2550

ด.ญ.สุภาวดี บุญแก้ว นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ได้รับคัดเลือกเป็น
ตัวแทนของนักเรียนจังหวัดสระบุรีเข้า
แข่งขันรับรางวัลพระราชทานฯในระดับ
เขตการศึกษา ประเภทโรงเรียน
ขนาดกลาง

 
ขฃขข่าวประข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอาหารกลางวัน

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงได้จัดบริการอาหารกลางวัน

อิ่มอร่อยให้กับนักเรียนทุกคนในโรงเรียนรับประทานฟรี

มูลนิธิเพื่อการศึกษา

"ราษฎร์ไกรลมสม"

ได้จัดบริหารงบประมาณเพื่อการศึกษามีดอกเบี้ย

เพื่อจัดซื้อหนังสือ แบบเรียน สำหรับนักเรียนขาดแคลน

ควันหลงกีฬานักเรียนอำเภอบ้านหมอ เมื่อ 14-15 พ.ย.50
บรรยากาศรับประเมินนักเรียนรับรางวัลพระราชทาน

ศาลาเทิดไท้ 80 พรรษา

ทำบุญโรงเรียน เมื่อ 27 ธ.ค.50

๘๐ พรรษา มหาราชา
 
ทรงพระเจริญ

 
 

 
นายสุชิน จินานุรักษ
ผู้อำน
วยการโรงเรียน

แนะนำเว็บไซต์โรงเรียน
 

 


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซด์

Free Web Site Counters
Free Web Site Counters  

 
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
โทร. 036201995
โทรสาร 036201995
E-mail:xxxx@yyyy.ac.th

1038790