ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพท.สระบุรี เขต1
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 7 ท่าน ผู้เข้าชม 1239860  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนประชาสงเคราะห์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ

     วันที่ 18 -19 ธันวาคม 2557 โรงเรียนประชาสงค์เคราะห์รังสรรค์ อำเภอพระพุทธบาท จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ให้กับนักเรียนชั้น ป.1 -ป.6 โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้ กิจกรรมผจญภัย การเดินทางไกล การทำอาหารของลูกเสือ - เนตรนารี กิจกรรมรอบกองไฟ และกิจกรรมนันทนาการ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนประชาสงเคราะห์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : ประชุมเพื่อมอบนโยบาย

     วันที่ 9 ธันวาคม 2557 นายคชาสวัสดิ์ อยู่อมรินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 1 เดินทางมาประชุมผู้บริหารโรงเรียนในเขตอำเภอพระพุทธบาท ณ ห้องประชุมโรงเรียนประชาสงเคราะห์รังสรรค์ อ.พระพุทธบาท เพื่อมอบนโยบายต่างๆ แก่ผู้บริหารโรงเรียนในการบริหารงานในโรงเรียนให้ป็นไปด้วยความเรียบร้อย(ดวงดาว..ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :สวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี
หัวข้อข่าว : ซ้อมแผน..ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์

      “นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์”ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดการซ้อมแผนของทีมปฏิบัติการฉุกเฉฉินทางการแพทย์ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับด้านการแพทย์ฉุกเฉินในภาวะภัยพิบัติ ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2557...(สุพจน์ แสงสาคร..ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :สวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี
หัวข้อข่าว : วิชาการสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่1

      เครื่อโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ทั่วประเทศ 11 สถาบัน รวมพลังจัดกิจกรรม "วิชาการสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ขึ้น โดยสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2557...(สุพจน์ แสงสาคร..ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :สวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี
หัวข้อข่าว : ฮอกกี้..กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดสระบุรี

     ฮอกกี้..สวนกุหลาบฯสระบุรี คว้า 3 แชมป์ รุ่น18ปี ชาย/หญิง และ12ปีชาย ในกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดสระบุรี ณ ปากเพรียวยิมเนเซี่ยม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี เมื่อวันที่23-24 สิงหาคม 2557 (สุพจน์ แสงสาคร...ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดโคกหนามแท่ง
หัวข้อข่าว : วันภาษาไทยแห่งชาติ

     นายประเมศ อินทพิบูลย์ ผอ.ร.ร.วัดโคกหนามแท่ง สพป.สระบุรี เขต 1 มอบหมายให้ นางสุวรรณี ทิพย์ศรีหา พร้อมด้วยคณะครู ร.ร.วัดโคกหนามแท่ง จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห้งชาติ ที่โรงเรียน เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ...ภรณ์ทิพย์/ภาพ สุชาติ/ข่าว...........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนประชาสงเคราะห์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : ถวายเทียนพรรษา

     วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 นายนคร หุ่นนาครินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสงเคราะห์รังสรรค์ อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน นำเทียนพรรษาไปถวาย วัดซอนสี่ วัดสวนมุตโตทัย วัดสายตรี และวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี เสร็จแล้วนักเรียนทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด(ดวงดาว/ภาพ..ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท
หัวข้อข่าว : โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาทรับการตรวจสอบการประกันคุณภาพภายใน ปี 57

      นายพุทธา โพธิ์มะฮาด ผอ. โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี พร้อมด้วยคณะครูผู้รับผิดชอบงานต่างๆและเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เข้าร่วมฟังคำวิพากจากคณะกรรมการประเมินการประกันคุณภาพภายใน ชุดที่ 7 โดยมี นายสำเริง ตาสว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 1 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 (วราภรณ์.../ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท
หัวข้อข่าว : โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาทจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ปี 57

     นายพุทธา โพธิ์มะฮาด ผอ.โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท พร้อมด้วย คณะครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและนักเรียนร่วมกันนำเทียนพรรษาไปถวาย ณวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 เพื่อสืบสานประเพณีไทยและนักเรียนเกิดการเรียนรู้พิธีการถวายเทียนพรรษาแด่พระสงฆ์ (วราภรณ์.../ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :สวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครูและวันละอ่อน57

      โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี จัดพิธีไหว้ครูในช่วงเช้าและนำกระเช้าไหว้ครูเยี่ยมผู้ป่วย รพ.สระบุรีและ รพ.อดิศร ช่วงบ่ายเป้นกิจกรรมวันละอ่อน ตามประเพณีของชาวสวนกุหลาบฯ เมื่อวันที่19 มิถุนายน 2557...(สุพจน์ แสงสาคร...ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข
หัวข้อข่าว : ปากข้าวสารฯร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด เนื่องในวันเยาเสพติดโลก 26 มิ.ย.57

     เมื่อวานนี้(26 มิถุนายน 2557)ร.ร.บ้านปากข้าวสารฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของวันยาเสพติดโลก โดยจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดชนิดต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันระหว่างโรงเรียนและชุมชน อีกทั้งยังเป็นการปลุกระดมพลังของนักเรียนให้ตระหนักถึงพิษร้ายของยาเสพติด โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ การกล่าวสุนทรพจน์ของนักเรียนเนื่องในวันยาเสพติดโลก พิธีเทเหล้า เผาบุหรี่ การเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดของนักเรียนสู่ชุมชน ชมวิดีทัศน์เกี่ยวกับการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและการ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข
หัวข้อข่าว : ร.ร.บ้านปากข้าวสารฯ จัดโครงการ DARE เพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน

     ร.ร.บ้านปากข้าวสารฯ ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี จัดโครงการ DARE( Drug Abuse Resistance Education )โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและรวมพลังนักเรียนในการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมี ด.ต.เฉลิมพล ลิขิตปัญญาวัฒน์ หรือครูตี๋ ผบ.หมู่.สส.สภ.เมืองสระบุรี ครู DARE รุ่นที่ 51 ที่กรุณาเสียสละเวลามาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ ในการนี้ นายสรพจน์ เกตุก่อผล ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว.(เกศอุมา ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :สวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี
หัวข้อข่าว : วันสุนทร ภู่57

     โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี จัดกิจกรรมวันสุนทร ภู่ขึ้น เพื่อให้นักเรียนรู้คุณค่าของวรรณกรรม เช่น คุณค่าทางอารมณ์ คุณค่าทางปัญญา คุณค่าทางศิลธรรม คุณค่าทางวัฒนธรรม คุณค่าทางประวัติศาสตร์ คุณค่าทางจินตนาการ คุณค่าทางการใช้ภาษา ฯลฯ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557...(สุพจน์ แสงสาคร..ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท
หัวข้อข่าว : โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาทจัดกิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2557

      นายพุทธา โพธิ์มะฮาด ผอ.ร.ร.อนุบาลวัดพระพุทธบาท สพป.สระบุรี เขต 1 พร้อมด้วยคณะครู จัดกิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2557 โดยมีพระครูพิสณฑ์ รองเจ้าคณะอำเภอพระพุทธบาท เจ้าอาวาสวัดนิคมวาสี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และคุณเย็น เกิดชนะ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานฝ่ายฆารวาส กิจกรรมวันนี้โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูต่อครูอาจารย์ก่อนที่จะเรียนต่อไป (วราภรณ์.../ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี
หัวข้อข่าว : การพัฒนาบุคลากร

     เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ นางธันยพร คงด่าน ผอ.ร.ร.นิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี นางสาวอรพิน ทองคำ ได้เข้าร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานการจัดการศึกษากับคณะผู้บริหาร คณะครู จาก ๒๖ จังหวัด รวม ๑๕๐ คน ของ ตามโครงการ"โรงเรียนต้นแบบเด็กไทยสุขภาพดี ปี ๒๕๕๗" ณ. โรงเรียนบ้านบ้องตี้ ต.บ้องตี้ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เป็นโรงเรียนชายขอบที่มีคุณภาพด้านสุขภาพ ด้านวิชาการและด้านคุณธรรม ทั้งๆที่มีความยากลำบากในการจัดการศึกษาเพราะมีปัญหาศาสนา มีพุทธ ,คริสต์, อิสลาม นักเรียนมีหลายเชื้อชาติคือไทย,พม่า......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/173 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] HACKED BY POSSIBLE
https://www.facebook.com/pages/Possible/253714198128050?ref=bookmarks จังหวัดสระบุรี 18000
Tel 036-222550 Fex 036-212489 saraburi1_per@yahoo.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพท.เชียงราย เขต 1