ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพท.สระบุรี เขต1
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 5 ท่าน ผู้เข้าชม 1239856  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์
หัวข้อข่าว : แนะแนว

     โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ (เอส-แบค) กทม. เข้ามาแนะแนวให้กับนักเรียน ม.3 โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) สพท.สบ.1 เพื่อไปศึกษาต่อ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552 (ด.ญ.นันทนา อุตรกูล .. ภาพ/ข่าว )......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์
หัวข้อข่าว : วันมาฆบูชา

     คณะครู นักเรียน โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) อ.เมืองฯ จ.สระบุรี ร่วมแห่เสลี่ยงเที่ยน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดพระพุทธฉาย เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2552 ( ด.ญ.นันทนา อุตรกูล...ภาพ/ข่าว )......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์
หัวข้อข่าว : สระบุรีเกมส์

     โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ร่วมส่งนักกรีฑาเข้าแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดสระบุรีเกมส์ ในนามตัวแทน อำเภอเมืองสระบุรี 9 รายการ ผลได้รับ 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง เมื่อวันที่ 27-29 มกราคม 2552 ( ด.ญ.นันทนา อุตรกูล..ภาพ/ข่าว )......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล"
หัวข้อข่าว : English Camp

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2552 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายภาษาต่างประเทศให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น (สายใจ/ภาพ, วิมลลักษณ์/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2552 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านธารทองแดง
หัวข้อข่าว : ร.ร.บ้านธารทองแดง จัดอบรมตลาดนัดอาชีพ

     นายศรีสกุล แผ่นสำริด ผอ.ร.ร.บ้านธารทองแดง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี สพท.สระบุรี เขต 1 และคณะครู จัดอบรมตลาดนัดอาชีพให้กับนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 จำนวน 90 คน เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต เห็นความสำคัญและจำเป็นของการประกอบอาชีพ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักสงฆ์ถ้ำกระบอกในด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในการฝึก และวิทยากรผู้ให้ความรู้ เรื่อง การแกะสลักรองเท้ายาง ประดิษฐ์ดอกไม้จากใยผ้า ยาดมบรรจุหลอด ภาพวาดสีน้ำจากวัสดุต่างๆ ซึ่งนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเป็นพื้นฐานใน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2552 : ผู้ส่งข่าว :
หัวข้อข่าว : รองผู้ว่าฯสระบุรี ชื่นชมเมนูขนมอ่อนหวาน

     นายอุกริช พึ่งโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ชื่นชม เด็กหญิงปาริตา พึ่งครบุรีและเด็กหญิงรัตติยาพร สมสอาด ผู้จัดทำเมนูขนมอ่อนหวาน "รวมมิตรสวรรค์" ของโรงเรียนวัดบ้านโพธิ์(มิตรภาพที่ 132)ตัวแทนอำเภอพระพุทธบาท ในงานมหกรรมรวมพลคนอ่อนหวาน จังหวัดสระบุรี ปี 2552 ที่สนามกีฬาจังหวัดสระบุรี โดยมี ผอ.อารัญ คุลี ให้การต้อนรับ เมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2552 (.../ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2552 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านธารทองแดง
หัวข้อข่าว : เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ร.ร.บ้านธารทองแดง-ร.ร.บ้านพุซาง

     เมื่อวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2552 นายศรีสกุล  แผ่นสำริด ผอ.ร.ร.บ้านธารทองแดง และนายสุทธิพงษ์ วิเวก ผอ.ร.ร.บ้านพุซาง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี สพท.สระบุรี เขต1 พร้อมด้วยคณะครู นำลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ร.ร.บ้านธารทองแดง และ ร.ร.บ้านพุซาง ไปเข้าค่ายพักแรมที่ค่ายฝึกการรบพิเศษปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อฝึกให้เป็นผู้มีความกล้าหาญ อดทน เชื่อมั่นในตนเอง มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี เห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีความเสียสละ บำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์และมีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น (นพรัตน์/ภาพ..สุริยา/ข่าว) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552 : ผู้ส่งข่าว :พระพุทธบาท
หัวข้อข่าว : โรงเรียนพระพุทธบาทพานักเรียนชมนิทรรศการและรับมอบรถจักรยาน

     คณะครู ร.ร.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี พานักเรียนเข้าร่วมงาน โครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"จังหวัดสระบุรี ณ สำนักงานเทศบาลเมืองพระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552 นักเรียนโรงเรียนพระพุทธบาทเข้ารับมอบรถจักรยาน จำนวน 2 คัน และทุนนักเรียนยากจน จำนวน 1 ทุน ทุนละ 1,000 บาท พร้อมทั้งพาชมนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ (วราภรณ์..ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552 : ผู้ส่งข่าว :ดอนพุดวิทยา
หัวข้อข่าว : ชมนิทรรศการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

     กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ร.ร.ดอนพุดวิทยา อ.ดอนพุด จ.สระบุรี นำนักเรียนชั้น ม.1,3,4 และ ม.5 ชมนิทรรศการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยาที่โรงเรียนอนุบาลดอนพุด เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2551 และมีการดูดาวในตอนกลางคืน (สมพิศ... ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองเขื่อนช้าง
หัวข้อข่าว : โครงการครูศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1 พบนักเรียน

     เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552 กลุ่มงานวิชาการและบริการทางการศึกษาศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1 ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ได้นำคณะครูมาให้การอบรมนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด, การใช้รถใช้ถนน, พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก และอาชญากรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยมีนายชัยฤทธิ์ ปภารัส ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเขื่อนช้าง และคณะครูให้การต้อนรับ...(วาสนา/ภาพ/ข่าว) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล"
หัวข้อข่าว : การเลือกตั้งสภานักเรียน

     เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552 โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ได้จัดการเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2552 แทนสภานักเรียนชุดเดิมที่กำลังจะหมดวาระ (วิมลลักษณ์...ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552 : ผู้ส่งข่าว :ชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)
หัวข้อข่าว : วิทยาศาสตร์สัญจร

     เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธุ์ 2552 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้สัญจรมาที่โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์) เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนและโรงเรียนใกล้เคียง รวม 6 โรงเรียนได้ร่วมกิจกรรม มีกิจกรรม วิทยาศาสตร์มหัศจรรย์ ประดิษฐ์จรวดขวดน้ำ (แรงและการเคลื่อนที่) ความรู้เรื่องสภาวะโลกร้อน เลนส์น้ำ (พลังงานแสงอาทิตย์) การสาธิตการประหยัดพลังงาน ความรู้ด้านดาราศาสตร์ ภาคกลางคืนดูดาว นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ลงมือปฏิบัติจริง (จิราภรณ์ ... ภาพ / ข่าว )......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552 : ผู้ส่งข่าว :นางสาวชูศิลป์ หาญวงค์
หัวข้อข่าว : สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 4 ติดตามความเสี่ยง

     นายชัยปภัสร์ ชะเอมทอง ผอ.ร.ร.วัดหนองหว้า อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี คณะครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร.ร.วัดหนองหว้า ได้ให้การต้อนรับ ผู้ตรวจราชการ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 4 ออกติดตามความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์(หลักธรรมาภิบาล) โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ตามแบบการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปีงบประมาณ 2552 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552(ชูศิลป์...ภาพ/ชัยปภัสร์...ขาว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดป๊อกแป๊ก
หัวข้อข่าว : เข้าค่ายลูกเสือ51

     นายสมเกียรติ ทรัพย์ปราชญ์ ผอ.ร.ร.วัดป๊อกแป๊ก อ.เมืองฯ จ.สระบุรี นำคณะครูนักเรียน ร.ร.วัดป๊อกแป๊ก และโรงเรียนในกลุ่มหนองโนเดิม เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายนวภพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เมื่อ 2-4 กุมภาพันธ์ 2552 ให้ลูกเสือ-เนตรนารีได้ฝึกปฎิบัติเรียนรู้ ความอดทน ความมีนำใจ และความสามัคคี ในการอยู่ร่วมกันในค่ายลูกเสือ...(ปทิตตา..ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552 : ผู้ส่งข่าว :สุธีวิทยา
หัวข้อข่าว : การอบรมเพื่อป้องกันการถูกล่อลวง

     เมื่อวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2552 สถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัดสระบุรี จัดอบรมนักเรียนหญิงชั้น ม.2 และ ม.3 ร.ร.สุธีวิทยา อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี เพื่อเป็นการป้องกันการถูกล่อลวง ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ร.ร.สุธีวิทยา (ปชส.ร.ร.สุธีวิทยา...ภาพ/ข่าว )......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 135/173 ->
<< 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 >>

[เข้าสู่ระบบ] HACKED BY POSSIBLE
https://www.facebook.com/pages/Possible/253714198128050?ref=bookmarks จังหวัดสระบุรี 18000
Tel 036-222550 Fex 036-212489 saraburi1_per@yahoo.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพท.เชียงราย เขต 1