ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพท.สระบุรี เขต1
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 6 ท่าน ผู้เข้าชม 1239858  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2555 : ผู้ส่งข่าว :สพป.สระบุรี เขต 1
หัวข้อข่าว : อบรมพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์

     ท่านผู้บริหารสถานศึกษา พี่น้องเพื่อนครู ทุกท่าน สพป.สระบุรี เขต ๑ โดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กำหนดจัดอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังสถานศึกษาทุกแห่ง รวมทั้งสถานศึกษาสังกัด เอกชน ได้ให้ผู้บริหารฯ หรือครูผู้รับผิดชอบ เข้ารับการอบรมตามกำหนดการของแต่ละจุด ดังนี้ จุดที่ ๑ ผู้บริหารฯ/ครู สังกัด อ.เมืองฯ และเฉลิมพระเกียรติ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ร.ร.บ้านปากข้าวสารฯ จุดที่ ๒ ผู้บริหารฯ/ครู สังกัด อ.เสาไห้ และหนองแซง วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ร.......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2555 : ผู้ส่งข่าว :สวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี
หัวข้อข่าว : สพม.4 ตรวจเยี่ยม

     โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี รับการตรวจเยี่ยม จากคณะกรรมการที่ สพม.4 ส่งมาตรวจสอบความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2555...(สุพจน์ แสงสาคร...ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2555 : ผู้ส่งข่าว :srb1
หัวข้อข่าว : โครงการฝึกอบรมการใช้งานห้องเรียนอัจฉริยะ งบประมาณ ปี 2555

     นายปัญญา แก้วเหล็ก ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการฝึกอบรมการใช้งานห้องเรียนอัจฉริยะ งบประมาณ ปี 2555 โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ให้แก่ครูผู้สอนโรงเรียนที่ได้รับสื่อครุภัณฑ์โรงเรียนละ 2 คน ระหว่างวันที่ 7-9 ก.ค.55 โดยแบ่งเป็น 3 รุ่น รุ่นที่ 1 จำนวน 40 โรงเรียน 80 คน รุ่นที่ 2 43 โรงเรียน 86 คน รุ่นที่ 3 59 โรงเรียน 118 คน ซึ่งรวมถึงโรงเรียนในสังกัด สพป.สระบุรี เขต 2 และ สพม.เชต 4 ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากห้างหุ้นส่วนจำกัด กัญญฐ์พิมพ์ สนับสนุนวิทยากรตลอดร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2555 : ผู้ส่งข่าว :srb1
หัวข้อข่าว : สพป.สระบุรี เขต 1 ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกผู้สนับสนุนส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย จาก สพฐ.

     คณะกรรมการคัดเลือกผู้สนับสนุนส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย จาก สพฐ. นำโดย นางบุญชู ชรัษเฐียร ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านภาษาไทย นายสมาน สาครเสถียร ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 และ นางสาวอรอร ฤทธิ์กลาง จากสถาบันด้านภาษาไทย ซึ่งมี นายปัญญา แก้วเหล็ก ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ และคณะะครูโรงเรียนในสังกัด ผู้ร่วมให้ข้อมูลด้านภาษาไทย เมื่อวันที่ 6 ก.ค.55 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สพป.สระบุรี เขต 1 (ปสุตา สุษฎาพงษ์/ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2555 : ผู้ส่งข่าว :สวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี
หัวข้อข่าว : เพื่อน้อง

     นักกีฬาฮอกกี้ ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี ร่วมใจบริจาคเงินซื้อไม้ฮอกกี้ ให้น้องๆรุ่นหลังไว้ฝึกซ้อม เพื่อก้าวไปสู่ฮอกกี้ระดับชาติต่อจากรุ่นพี่ๆ เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2555...(สุพจน์ แสงสาคร...ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2555 : ผู้ส่งข่าว :สวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี
หัวข้อข่าว : ตำรวจพบนักเรียน

      พ.ต.ท.กฤตภาส พาทีทิน ผกก.ป.สภ.เมืองสระบุรี ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงพบนักเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี ทุกวันศุกร์ เพื่ออบรม ให้ความรู้และข้อคิดต่างๆ ในการดำรงชีวิตให้ความปลอดภัย.....(สุพจน์ แสงสาคร...ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2555 : ผู้ส่งข่าว :สวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี
หัวข้อข่าว : ยอดนักอ่าน...

      ห้องสมุด ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี มอบรางวัลยอดนักอ่านประจำเดือนมิถุยายน เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีนิสัยในการรักการอ่าน โดยมี นายธนิต มูลสภา ผอ.ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี เป็นผู้มอบ เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2555...(สุพจน์ แสงสาคร...ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2555 : ผู้ส่งข่าว :srb1
หัวข้อข่าว : สพป.สระบุรี เขต 1 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร โครงการเกษตรทฤษฎี หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     นายปัญญา แก้วเหล็ก ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร โครงการเกษตรทฤษฎี หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เครือข่ายโรงเรียนในสังกัด เมื่อวันที่ 5 ก.ค.55 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ สพป.สระบุรี เขต 1(ปสุตา สุษฎาพงษ์/ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2555 : ผู้ส่งข่าว :สวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี
หัวข้อข่าว : วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

     โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี จัดกิจกรรมสวนสนามและทบทวนคำปฎิญาณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2555....(สุพจน์ แสงสาคร...ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2555 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดป๊อกแป๊ก
หัวข้อข่าว : เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม

      นายสมเกียรติ ทรัพย์ปราชญ์ ผอ,โรงเรียนวัดป๊อกแปีกนำคณะครูนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมนำชีวิตเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมและจริยธรรมโดยมี โรงเรียนวัดป่าสัก ,โรงเรียนวัดถนนเหล็ก ,โรงเรียนวัดนาร่อง ,และโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ มาร่วมเข้าค่ายในครั้งนี้ด้วย ณ ลานธรรมโรงเรียนวัดป๊อกแป๊ก เมื่อ 2-3 กรกฎาคม 2555...ปทิตตา/ภาพ/ข่าว.........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2555 : ผู้ส่งข่าว :สวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี
หัวข้อข่าว : บริจาคโลหิต

     คณะครู นักเรียน ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี ร่วมบริจากโลหิต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย โดยมีเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีร่วมกับโรงพยาบาลสระบุรี มาให้บริการ ซึ่งมีคณะครูและนักเรียน ม.ปลาย ร่วมบริจาคเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ ๒ กรกฏาคม ๒๕๕๕...(สุพจน์ แสงสาคร...ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2555 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี
หัวข้อข่าว : วันสุนทรภู่

     เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ภาคเช้า นางธันยพร คงด่าน ผอ.ร.ร.นิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นางอมรรัตน์ คงสมบูรณ์ ห้วหน้าฝ่ายวิชาการ พาคณะครู นักเรียน จัดกิจกรรมบูรณาการทุกชั้นเรียน เนื่องในโอกาสวันสุนทรภู่ เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่าน ตามโครงการรักการอ่าน การเรียน สูความเป็นเลิศ (อรพิณ /ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2555 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี
หัวข้อข่าว : เฉลิมพระเกียรติ

     เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ นางธันยพร คงด่าน ผอ.ร.ร.นิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี พากลุ่มเยาวชนคนต้นแบบในโรงเรียน ไปร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพซึ่งจัดโดยชมรมจักรยานแห่งประเทศไทยร่วมกับสสส. กิจกรรมขี่จักรยานระยะทาง ๖ ก.ม. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ.เทศบาลเมืองพระพุทธบาท เพื่อสร้างความตระหนักในสถาบันพระมหากษัตริย์และฝึกนิสัยรักการออกกำลังกาย รวมทั้งส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ (ครูโต้งภาพ /ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2555 : ผู้ส่งข่าว :สวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี
หัวข้อข่าว : สรุปงาน กรีฑา ลูกเสือ สวนกุหลาบสัมพันธ์

     คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนที่เกี่ยวข้อง ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี เดินทางร่วมสรุปงานกรีฑา ลูกเสือ สวนกุหลาบสัมพันธ์ ณ ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช โดยมีโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัยทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที 25-27 มิถุนายน 2555...(สุพจน์ แสงสาคร...ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2555 : ผู้ส่งข่าว :สวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี
หัวข้อข่าว : วันยาเสพติดโลก 2555

     เป็นที่ทราบกันดีว่า ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อมวลมนุษยชาติทั่วโลก กลุ่มการบริหารงานกิจการนักเรียน ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี จึงได้พยายามร่วมมือกันเพื่อหาทางหยุดยั้งปัญหายาเสพติด โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้ ถึงพิษภัยแก่นักเรียนโดยความร่วมมือของ สภ.เมืองสระบุรี เป็นอย่างดี ระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2555...(สุพจน์ แสงสาคร...ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 41/173 ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >>

[เข้าสู่ระบบ] HACKED BY POSSIBLE
https://www.facebook.com/pages/Possible/253714198128050?ref=bookmarks จังหวัดสระบุรี 18000
Tel 036-222550 Fex 036-212489 saraburi1_per@yahoo.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพท.เชียงราย เขต 1