เข้าสู่หน้าหลัก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 :: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน :: กระทรวงศึกษาธิการ
Saraburi Primary Educational Service Area Office 1 :: Basic Education Commission Office :: Ministry Of Education
ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
โทรศัพท์ 036-351-800 , 036-351804 โทรสาร 036-351798
e-mail : director.sbr1@obecmail.obec.go.th
.
ขอขอบคุณ สระบุรีเคเบิลทีวี
ขอเชิญ download ป้ายประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา (ขนาด 0.7x1.7 เมตร) คลิกที่นี่เพื่อ download