ดร.อำนาจ บุญทรง
ผู้อำนวยการ สพป.สบ.1
รองผู้อำนวยการ
สพป.สบ.1
ผู้บริหาร
บุคลากร
3 องค์คณะบุคคล
สถานศึกษาในสังกัด
GIS สพป.สบ.1
ติดต่อ สพป.สบ.1
e-News สพป.สบ.1
e-Network สพป.สบ.1
Asean Website
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทรศัพท์. 036-351-800 , 036-351-804 โทรสาร. 036-351-798
e-mail : director.sbr1@obecmail.obec.go.th
ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่
Design & support By : MAZknight Smile
Web Master By : Lalita Saisawat
Webdirector By : Boonchuy Panghame
e-Mail : itec.srb1@gmail.com
Social : facebook.com/saraburi.area1
Version : 2.09.571214

:: ข่าวเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.สระบุรี เขต 1 ::
AmazingCounters.com
เริ่มนับวันที่ 24 มกราคม 57
เว็บไซต์เก่า สพป.สบ.1
Sitemap
บุคลากร สพป.สบ.1
• ผู้บริหาร
• บุคลากร
3 องค์คณะบุคคล สพป.สบ.1
หน่วยงานภายใน สพป.สบ.1
• กลุ่มอำนวยการ
• กลุ่มบริหารงานบุคคล
• กลุ่มนโยบายและแผน
• กลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผลฯ
• กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
• หน่วยตรวจสอบภายใน
• กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
• กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
• ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
รับ-ส่งหนังสือราชการ
• e-Filling
• e-Office
ระบบเงินเดือน
• เงินเดือนข้าราชการ
• เงินเดือนบำนาญ
สถานศึกษาในสังกัด
อำเภอเมืองสระบุรี
• กลุ่มพหลโยธิน
• กลุ่มพระพุทธฉาย
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
• กลุ่มเฉลิมพระเกียรติ 1
• กลุ่มเฉลิมพระเกียรติ 2
อำเภอพระพุทธบาท
• กลุ่มพระพุทธบาท 1
• กลุ่มประพุทธบาท 2
อำเภอเสาไห้
• กลุ่มเสาไห้ 1
• กลุ่มพัฒนพงศ์
อำเภอบ้านหมอ
• กลุ่มบ้านหมอบูรพา
• กลุ่มทุ่งรวงทอง
อำเภอหนองแซง
• กลุ่มหนองแซง
อำเภอหนองโดน
• กลุ่มหนองโดน
อำเภอดอนพุด
• กลุ่มดอนพุด