สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
โทรศัพท์ : 036-351-800 , 036-351-804 โทรสาร : 036-351-798
e-mail : director.sbr1@obecmail.obec.go.th
Web Director By : Dr.Amnat Boonsong
Web Master : Singha Suesat
Web Developer : iTEC Saraburi Area 1 Team
e-mail : itec.srb1@gmail.com
Sosial : facebook.com/saraburi.area1
ดร.อำนาจ บุญทรง
ผู้อำนวยการ สพป.สบ.1
บุคลากร
ติดต่อ สพป.สบ.1
:: ข่าวเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.สระบุรี เขต 1 ::

AmazingCounters.com
ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่
เริ่มนับวันที่ 24 มกราคม 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์
การขอกลับไปใช้สิทธิ์
บำเหน็จบำนาญ
• หลักเกณฑ์และวิธีการแสดง
ความประสงค์

• พระราชบัญญัติ การกลับไปใช้สิทธิ์ในบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
• แบบ ข.1 สำหรับข้าราชการ
• แบบ บ.1 สำหรับผู้รับบำนาญ
เว็บไซต์ version เก่า
ภารกิจผู้บริหาร-กลุ่มงานเขตพื้นที่
ภารกิจผู้อำนวยการเขตพื้นที่
กิจกรรมของเรา สพป.สระบุรี เขต 1
เว็บไซต์กลุ่มโรงเรียนในสังกัด สพป.สบ.1
• กลุ่มพหลโยธิน • กลุ่มพระพุทธฉาย • กลุ่มเฉลิมพระเกียรติ 1 • กลุ่มเฉลิมพระเกียรติ 2 •
• กลุ่มพระพุทธบาท 1 • กลุ่มพระพุทธบาท 2 • กลุ่มเสาไห้ 1 • กลุ่มพัฒนพงศ์ • กลุ่มบ้านหมอบูรพา • กลุ่มทุ่งรวงทอง •
• กลุ่มหนองแซง • กลุ่มหนองโดน • กลุ่มดอนพุด •
แนวทางการเขียนโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี
คลิกที่นี่เพื่อ Download
แบบรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
เอกสารแนวทางประเมิน   File Word   File Excel

.