กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน
โรงเรียนวัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล)
       
     
                 
                     

โรงเรียนวัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล)  อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
โทร. 036-731-708