วินัยนักเรียน
     
   
ด้านการแต่งกาย
         
   
   
 
การแต่งกายนักเรียนช่วงชั้นที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
 
   
       
   
การแต่งกายนักเรียนช่วงชั้นที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
       
 


 
       

โรงเรียนวัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล) อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
โทร 036-731-708