เมนูโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน
วิสัียทัศน์ของโรงเีรียน
คำขวัญของโรงเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ฝ่ายบริหารและบุคลากร

คณะผู้บริหาร
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ปฐมวัย

ลิ้งค์น่าสนใจ
กระทรวงศึกษาธิการ .
สพฐ
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
   
   
   

 

ข่าวกิจกรรม
   
   
   
   
   

 

 

ข่าวการศึกษา

ครูบ้านนอกดอทคอม--เกมส์ 
 


นายเกรียงศักดิ์ เพ็งพงศา
ผู้อำนวยการโรงเรียน