ข้อมูลโรงเรียน

 

 

เว็บไซต์ สพท.สบ.1

 

สพท.สบ.1
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศติดตามฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมฯจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพ
งานตรวจสอบภายใน

 

โรงเรียนในฝัน สพท.สบ.1

 

สุธีวิทยา
บ้านหมอ"พัฒนานุกูล"
หนองแซงวิทยา
โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
ดอนพุดวิทยา
หนองโดนวิทยา
วัดโนนสภารามฯ

 

หน่วยงานทางการศึกษา

 

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานฯข้าการครูฯ
สพท.สบ.1
สพท.สบ.2
ศูนย์ปฎิบัติการโรงเรียนในฝัน
จังหวัดสระบุรี

 

สพฐ. สพท.1 e-office เว็บบอร์สพท.สบ.1 สมุดเยี่ยม

ทรงพระเจริญ
ข่าวประชาสัมพันธ์

การเรียนแบบบูรณาการวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา

27 กรกฏาคม 2550

สัญลักษณ์โรงเรียน
ดอกสารภี
คำขวัญโรงเรียน
เรียนดี ดนตรี ศิลปะ กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม
 
ปรัชญา
"การศึกษาคือชีวิต ผลผลิตมีคุณภาพ"

 

 

๘๐ พรรษา มหาราชา

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายประสพศิลป์ ตันติโภคา

 

กิจกรรมวันแม่

12สิงหาคม 2550

 

ลงนามถวายพระพร

 

การแสดงของนักเรียน

 

ถวายผ้าป่าในวันแม่

การแสดง

ความเคารพในวันแม่

ผลการประกวด

เขียนเรียงความวันแม่

ผลการแข่งขันวิชาการ

ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในวันแม่

 

การร้องเพลงประกวดในวันแม่

 

กิจกรรมของโรงเรียนวันไหว้ครู 14 มิถุนายน 2550

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 27 กรกฏาคม 2550

เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้

 

การเรียนการสอนประถมศึกษา

 


การเรียนการสอนอนุบาล
ศึกษาดูงาน ร.ร.วัดสมุหประดิษฐ์

การประชุมคณะกรรมการนักเรียน

 

การพัฒนาวิชาชีพครู
ผู้บริหารดีเด่น : ผ.อ.ประสพศิลป์ ตันติโภคาได้รับประกาศนียบัตรผู้บริหารดีเด่น เนื่องในวันครู 16ม.ค.50

อบรม : พัฒนาวิชาชีพ วันที่ 16 - 20 มิ.ย. 2550 ณ โรงแรมสระบุรีอินท์

 

การเรียนรู้นอกสถานที่ : ศึกษาประวัติท้องถิ่นหมู่ 10หมู่บ้านสารภี ต.บางโขมด อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

 

 

แห่เทียนเข้าพรรษา 27 กรกฏาคม 2550
ศึกษานอกสถานที่ : วันที่ 13 มีนาคม 50 นักเรียนชั้นประถมศึกษปีที่ 4 เยี่ยมชมการเพาะเห็ดขอนขาวชาวบ้านหัวนาดง ต.บางโขมด อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
คุณเป็นผู้เข้าชมลำดับที่
Free Hit Counters
Free Hit Counters
 
 

โรงเรียนเวัดสารภี  อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
โทร. 036300083
โทรสาร 036300083
E-mail:prasopsint@yahoo.go.th


1038790

Web Counter
Web Counter