นายดำเนิน เพียรค้า
ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1

นายเกษม พูลสงค์
รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1

นายสำเริง แสงทัน
รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1


วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2563 ครู นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดมงคล เข้าค่ายพักแรมกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี
โดย นายดำเนิน เพียรค้า
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา อ.มวกเหล็ก จ.สระบุ









นับถอยหลัง
ไม่มีรายการ
สาระน่ารู้

พบปะและให้แนวคิดกับ รอง ผอ.สพท. ฝึกปฏิบัติงาน
จิตอาสา
จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน
เพื่อขับเคลื่อน


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทร. 0-3635-1804 โทรสาร 0-3635-1798    
e-mail   :     director.sbr1@obecmail.obec.go.th