ลูกจ้างจิตอาสา อ.เมืองสระบุรี
วันที่ 3 มกราคม 2563 เครือข่ายลูกจ้างจิตอาสา อำเภอเมืองสระบุรี ร่วมใจพัฒนา สพป.สระบุรี เขต 1 โดยมีนายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจ ให้เครือข่ายลูกจ้าง สพป.สระบุรี เขต 1