สระบุรี เขต 1 พบปะและให้แนวคิดกับ รอง ผสระบุรี
เช้าวันที่ 8 มกราคม 2563 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 พบปะและให้แนวคิดกับ รอง ผอ.สพท. ฝึกปฏิบัติงานจริง กลุ่ม 2 ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท สพป.สระบุรี เขต 1พป.สระบุรี เขต 1