จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนระบุรี
วันที่ 2 มกราคม 2563 นายสำเริง แสงทัน รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการประสานข้อมูลการจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนระหว่างโรงเรียนและเขต ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท สพป.สระบุรี เขต 1