ข้อมูลโรงเรียน

 

 

เว็บไซต์ สพท.สบ.1

 

สพท.สบ.1
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศติดตามฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมฯจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพ
งานตรวจสอบภายใน

 

โรงเรียนในฝัน สพท.สบ.1

 

สุธีวิทยา
บ้านหมอ"พัฒนานุกูล"
หนองแซงวิทยา
โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
ดอนพุดวิทยา
หนองโดนวิทยา
วัดโนนสภารามฯ

 

หน่วยงานทางการศึกษา

 

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานฯข้าการครูฯ
สพท.สบ.1
สพท.สบ.2
ศูนย์ปฎิบัติการโรงเรียนในฝัน
จังหวัดสระบุรี

 

สพฐ. สพท.สบ.1 e-office เว็บบอร์ด สพท.สบ.1 สมุดเยี่ยม
การจัดชั้นเรียน

          

ชั้นอนุบาล1

ชั้นอนุบาล 2

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 

 
เว็บไซต์โรงเรียนใน สพท.สบ.1
   
   
   
   
   
   
มุมนักเรียน
ห้องพักครู
ห้องผู้บริหาร
มุมศึกษานิเทศก
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
๘๐ พรรษา มหาราชา

ผู้อำนวยการโรงเรียน


ผ.อ.สุพัน สวัสดิผล

แนะนำเว็บไซต์

 


ลิงค์...
ลิงค์...
ลิงค์...
ลิงค์...
...

 


โรงเรียนวัดหนองสีดา อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
โทร. 036-399402
E-mail:xxxx@yyyy.ac.th


1038790

Web Counter
Web Counter