โรงเรียนวัดอู่ตะเภา   ตำบลม่วงหวาน  อำเภอหนองแซง  จังหวัดสระบุรี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
ข้อมูลโรงเรียน
  กิจกรรมโรงเรียน
ตราสัญลักษณ์ 80 พรรษา

ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์
ผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
บุคลากร
 กรรมการสถานศึกษา
 จำนวนนักเรียน


นักเรียนทำความสะอาดบริเวณที่รับผิดชอบ
ในตอนเช้าก่อนเคารพธงชาติ
โดยแบ่งเป็นสีรับผิดชอบ
 
กิจกรรมแปรงฟัน นักเรียนทุกคนแปรงฟันทุกวัน
หลังรับประทานอาหารกลางวัน
 
กิจกรรมกายบริหาร
นักเรียนกายบริหารทุกเช้าก่อนเข้าเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สพท.สบ.1
สพท.สบ.1
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศติดตามฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมฯจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพ
งานตรวจสอบภายใน
นักเรียนชั้นป.5-ป.6 เรียนคอมพิวเตอร์
นักเรียนชั้นป.1-ป.6 เรียนซ่อม/เสริมโดยใช้
สื่อ CAI
กิจกรรมทำบุญทุกวันพระ คณะครู
นักเรียน ร่วมทำบุญ กับชุมชนทุกวันพระ
นายสุชาติ  สุนทรประสิทธิ์
โรงเรียนในฝัน สพท.สบ.เขต1
แนะนำเว็บไซต์
สุธีวิทยา
บ้านหมอ"พัฒนานุกูล"
หนองแซงวิทยา
โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
ดอนพุดวิทยา
หนองโดนวิทยา
วัดโนนสภารามฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 
หน่วยงานทางการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานฯข้าการครูฯ
สพท.สบ.1
สพท.สบ.2
ศูนย์ปฎิบัติการโรงเรียนในฝัน
จังหวัดสระบุรี

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
Counter
Get a Counter