แจ้งข่าวด่วนจาก สพป.สบ.1
คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่หน้าหลัก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 :: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน :: กระทรวงศึกษาธิการ
Saraburi Primary Educational Service Area Office 1 :: Basic Education Commission Office :: Ministry Of Education
ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
โทรศัพท์ 036-351-800 , 036-351804 โทรสาร 036-351798
e-mail : director.srb1@obecmail.obec.go.th
:: ประกาศ ::
สพป.สระบุรี เขต ๑ จะสรรหาอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒุิ 
อนุกรรมการผู้แทนครุสภาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ อนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ.

รับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ อาคาร ๒  สพป.สระบุรี เขต ๑
หลักเกณฑ์  ใบสมัคร