เข้าสู่หน้าหลัก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 :: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน :: กระทรวงศึกษาธิการ
Saraburi Primary Educational Service Area Office 1 :: Basic Education Commission Office :: Ministry Of Education
ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
โทรศัพท์ 036-351-800 , 036-351804 โทรสาร 036-351798
e-mail : director.sbr1@obecmail.obec.go.th
.
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
• ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 •
pdf file download

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
• สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ •
pdf file download
• สาขาวิชาเอกปฐมวัย/อนุบาลศึกษา •
pdf file download
• สาขาวิชาเอกภาษาไทย •
pdf file download
• สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ •
pdf file download
• สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา •
pdf file download
• สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ •
pdf file download
บัญชีผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา และศึกษานิเทศก์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  งวดเดือนสิงหาคม 2558 ครั้งที่ 1
คลิกที่นี่เพื่อ Download