แจ้งข่าวด่วนจาก สพป.สบ.1
คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่หน้าหลัก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 :: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน :: กระทรวงศึกษาธิการ
Saraburi Primary Educational Service Area Office 1 :: Basic Education Commission Office :: Ministry Of Education
ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
โทรศัพท์ 036-351-800 , 036-351804 โทรสาร 036-351798
e-mail : director.sbr1@obecmail.obec.go.th
.


:: ด่วนที่สุด ::
แจ้งโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน ที่ได้รับจัดสรรอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ให้นำ External Harddisk ไป Copy ข้อมูล
ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.สระบุรี เขต ๑
คู่มือการเปิดใช้สื่อ eDLTV  :: รายชื่อ ร.ร.รับสื่อ eDLTVแล้ว :: ยังไม่ได้รับ


คลิกที่นี่เพื่อ Download เพลงค่านิยม 12 ประการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การขอกลับไปใช้สิทธิ
บำเหน็จบำนาญ
• หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์
• พระราชบัญญัติ การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
• แบบ ข.1 สำหรับข้าราชการ
• แบบ บ.1 สำหรับผู้รับบำนาญ